Motorikvejledning

På Natur – og Helhedsskolen arbejder vi aktivt med grundmotorik, og vi har en uddannet motorikvejleder på stedet.

Alle børn på skolen får foretaget en grundmotorisk afklaring. Herefter udarbejdes et evt. træningsprogram, der er tilsigtet det enkelte barns udfordringer og behov.

Forældrene og/eller anbringelsesstedet bliver aktivt inddraget i barnets daglige træning, ligesom en del af træningen foregår på skolen.

Grundmotorik handler overordnet set om, den udvikling barnet gennemløber de første måneder af livet. Motorikvejlederen arbejder med at udvikle barnets primære sanser og bevægelser, så hjernens modnes til at modtage indtryk og bearbejde disse på bedste vis.

Grundmotorikken inddeler vi i tre lag

Grundmotorikken inddeler vi i tre lag

Vi arbejder ud fra ”Modellen om grundmotorik”, hvor hjernens ombygning sammenlignes med et træ. Træet har tre niveauer – roden, stammen og kronen.

Ligeledes er hjernen ombygget i tre niveauer:
Hjernestammen, det limbiske system og storhjernen. I hjernestammen (træets rødder) afstemmes de tre primære sanser, labyrintsansen, taktilsansen og muskel-led sansen. Det er disse sanser, som menneskets opfatter sig selv med, og som udgør fundamentet for hjernens udvikling.

Børn med sansemotoriske udfordringer, har meget ofte udslag på de primære sanser ved den grundmotoriske afklaring, og derfor starter den grundmotoriske træning, som oftest, med stimulation af de primære sanser.

    Skriv til Natur- og Helhedsskolen

    Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig