Miljø

Miljøet er en vigtig ting på skolen og vi forsøger at skabe de optimale betingelser for elever og personale.
Vi har brugt og bruger fortsat mange ressourcer rent bygningsmæssigt for at skabe nogle rammer som holder til nutidens krav.

En vigtig ting for os er det ydre miljø. Skolen er en nedlagt landejendom med store græsarealer og højt til loftet.
Vi ligger nær skov, som vi ofte benytter i undervisningen og som frirum for eleverne.

Elevernes miljø

Vi forsøger at tilpasse skolen undervisningsrammer til den enkelte elev. Vi har mange forskellige læringsrum som flittigt benyttes.
For at hjælpe de elever, hvor koncentrationen til tider er en udfordring, har skolen forskellige aktiviteter/gøremål, som kan hjælpe den enkelt elev, til en alsidig skoledag.

Vi har en høj normering, hvilket er grundlaget for at kunne støtte og vejlede eleverne i de udfordringer der måtte opstå igennem en skoledag.
Det psykiske miljø er noget vi vægter højt. Vi bruger mange ressourcer på at lære eleverne en positiv kommunikationsform, relationsdannelse og vedligeholdelse af en sådan. Da vi mener at dette er med til at give den gode trivsel.

Voksnes miljø

Vi prioriterer i høj grad personalenormeringen på skolen. Det er vigtigt at der er hænder nok,
til at tage sig af dagen udfordringer.

noget man ikke er uddannet i eller rigtig god til. På denne måde er der fuldt overskud til børnene.

Klik Arbejdstilsynets

  • 1 - og se resultatet af arbejdstilsynets seneste screening af Helhedsskolen Christiansfeld 2011
  • 2 - og se resultatet af arbejdstilsynets seneste screening af Helhedsskolen Christiansfeld 2014

    Skriv til Natur- og Helhedsskolen

    Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig