Familiebehandler

På Natur og Helhedsskolen Christiansfeld tilbyder vi familiebehandling til de familier, plejefamilier, forældre og elever, som er tilknyttet skolen.

Formålet med familievejledningen er at styrke forældrerollen hos elevens forældre således at de bedst muligt kan støtte barnet til udvikling og trivsel.

Vi arbejder ud fra samme værdigrundlag og principper som resten af skolen og det er vores overbevisning at ressourcerne skal findes i familierne.

Forældrene er dem, som kender deres barn bedst og forældrene er derfor de vigtigste samarbejdspartnere i forhold til at få deres barn og hele familie i trivsel.

Vi opfatter børnene, de unge og forældrene som kompetente aktører i eget liv og vi møder familierne med en ydmyghed og respekt for deres egne fortællinger, oplevelser og kultur. Vores mål er at styrke den enkeltes selvindsigt og handlemuligheder ud fra en forståelse af, at vi alle indeholder langt flere fortællinger, end vi umiddelbart kan se.

Når vi oplever problemer, er det ofte de negative fortællinger, der kommer til at dominere vores forståelse af os selv. Familien skal i samarbejdet med familiebehandleren få øje på alternative fortællinger - fortællinger som bidrager til en øget bevidsthed om egne ressourcer, værdier, håb og drømmer. Det kræver en indsats fra hele familien at få ændret samværsformer og strukturer i familien.

Det er de voksne omkring barnet, som skal starte op og vedligeholde denne udvikling. Det er vores klare overbevisning at der altid er mulighed for udvikling og forandring i enhver familie.

Familiebehandlingen kan være af kortere eller længere varighed.

I forløbet arbejdes der med at få et overblik over situationen i familien og sætte fokus på ressourcer i familien. Familiebehandleren støtter/hjælper familien med at sætte ord på det, som foregår i familien, giver støtte til at turde prøve noget nyt og til at udvikle en ny forståelse. Gennem læring, træning og støtte give familien ny indsigt, mulighed for udvikling, nye måder at være sammen på og derigennem opnå større trivsel hos de enkelte familiemedlemmer og familien som helhed.

De konkrete arbejdspunkter i familien vil være angivet i kommunens handleplan og familiebehandleren vil have rapporteringspligt.

    Skriv til Natur- og Helhedsskolen

    Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig