Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til normaltbegavede elever med koncentrations- og/eller adfærdsvanskeligheder.

Disse elever kendetegnes ved, at have følelsesmæssige frustrationer, problemer med tilknytning, opmærksomheds - og indlæringsbesværligheder eller en kombination
af flere forhold i en sådan grad, at eleverne ikke profiterer af eksisterende folkeskoletilbud.

Målgruppen er blandt andet elever, der kommer fra et hjemmemiljø, hvor barn/voksenrelationen kan drage nytte af vores professionelle anskuelse.

Desuden modtages elever, der er anbragt uden for hjemmet.

Skolen tilstræber at sammensætte elevgruppen under hensyntagen til det enkelte elevs behov.

Eleverne er ved indskrivningen mellem 8 og 17 år.

    Skriv til Natur- og Helhedsskolen

    Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig