Skolen

Hverdagen på Natur- og helhedsskolen Christiansfeld tager udgangspunkt i, at eleverne oplever en kontinuerlig dagligdag med tid til fordybelse.
Skolen lægger vægt på at eleverne oplever få skift i løbet af dagen. Desuden ønskes eleverne medinddraget i hverdagens gøremål.

I skematisk opstilling ser hverdagen således ud:
 • 08.00 - 08.05: Ankomst på skolen
 • 08.05 - 08.15: Gåtur og dagsinformationer
 • 08.15 - 12.00: Undervisning
 • 12.00 - 12.30: Fælles frokost og planlægning af eftermiddag
 • 12.45 - 13.45: Lektioner/pædagogiske aktiviteter
 • 13.45 - 15.00: Pædagogiske aktiviteter
 • 15.00:              Oprydning, afrunding og hjemtransport
*Eftermiddagsaktiviteter består bl.a. af:
 • Læderarbejde
 • Billedkunst
 • Praktisk undervisning
 • Motorlærer
 • Gaming
 • Medieundervisning
 • Musik
 • Bibliotek
 • Rollespil
 • Musik

Undervisning

Eleverne undervises efter folkeskoleloven. Undervisningen er individuelt og eleverne undervises differentieret og vi tilgodeser hver enkeltes elev formåen og dagsform. Der undervises i fagene dansk, matematik og engelsk i formiddagsmodulerne og de resterende undervisningspligtige fag tilgodeses om eftermiddagen eller som projekter.

Projektdagene/ugerne tilrettelægges således, at de resterende fag tilgodeses. Det sker for eksempel ved at vi tilbringer en hel dag ved en sø og har natur og teknik.

Desuden bruges dagene til ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Undervisningen tilrettelægges med det formål at hver time bliver en succes for den enkelte elev. Der stilles krav til den enkelte elev, som vi ved at eleven kan honorere og samtidig udfordre eleven således, at de får en følelse af, faglig udvikling.

Hver dag startes med fællessnak, hvor dagens program gennemgås.

Undervisningen lægger op til, at hver elev tilegner sig en ”klassekultur”, som muliggør fælles undervisning uanset alder og fagligt standpunkt. Undervisningen veksler mellem en boglig og en praktisk indgangsvinkel og her er computerne/iPad en naturlig del af undervisningen.

Det tilstræbes at eleverne kommer på niveau i de fag de undervises i og der vil være mulighed for ekstratimer i de fag, hvor det er nødvendigt.

Vi evaluerer eleverne via elevplaner og statusrapporter.

  Skriv til Natur- og Helhedsskolen

  Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig